piątek, 30 października 2015

JOLANTA IZABELA PAWLAK
She is a Dreamer. A fragile woman with a strength that many of us would love to have. Extremely talented artist that invents new techniques in different fields of art and creates impressive works which appeal to the depths of our souls. She creates constantly, often with no time to rest, despite many obstacles. Yet, the world is still to discover her, Jolanta Izabela Pawlak.

Living for 10 years in the Caribbean she became one of few people knowing how important the music of Frederic Chopin is on a small island of Curaçao. So she sculptured Polish composer, transforming his wispy hair into a Divi Divi tree to symbolize his link with the Caribbean. The clay sculpture was presented at the ceremonial Bicentennial Chopin Concert celebrated also on Curacao (1/03/2010).

One of Jolanta's big DREAMS is to cast this work in bronze and place it on the island. That will create a lasting trace of the influence made on Caribbean culture by the music of Frederic Chopin, whose 166. funeral anniversary we have exactly today.

Let's keep our fingers crossed for Jolanta’s DREAMS!

LINKS:


***************************** P O S I T I V E !!! ***************************** 

Jest Marzycielką. Delikatna kobieta z siłą, którą chciałby posiadać wielu z nas. Niezwykle utalentowana artystka, która wymyśla nowe techniki w różnych dziedzinach sztuki oraz tworzy imponujące dzieła, przemawiające do głębi naszych dusz. Tworzy bezustannie, często bez odpoczynku i mimo wielu przeszkód. Jednak świat wciąż czeka, by ją odkryć!

Jolanta Izabela Pawlak.

Żyjąc przez 10 lat na Karaibach stała się jedną z niewielu osób mających świadomość, jak muzyka Fryderyka Chopina ważna jest dla pewnej małej wyspy, Curaçao. Artystka stworzyła więc rzeźbę polskiego kompozytora, przekształcając jego delikatne włosy w drzewo Divi Divi, jako symbol jego związku z Karaibami. Rzeźba w glinie została przedstawiona na uroczystym koncercie z okazji 200 urodzin Chopina, obchodzonych także i na Curacao (1/03/2010).

Jednym z wielkich MARZEŃ Jolanty jest odlać tę pracę w brązie i umieścić ją na wyspie. W ten sposób powstanie trwały ślad wpływu, jaki na karaibskiej kulturze wywarła muzyka Fryderyka Chopina, którego 166. rocznica pogrzebu przypada dokładnie dziś.

Trzymajmy kciuki za MARZENIA Jolanty!

LINKI:


***************************** P O S I T I V E !!! ***************************** 

È una Sognatrice! Una donna forse fragile, ma con una forza che tanti di noi piacerebbe avere. Un artista di grande talento che inventa nuove tecniche nei diversi campi dell'arte e crea opere imponenti che colpiscono le profondità delle nostre anime. Lei crea costantemente , spesso senza neanche il tempo di riposare e nonostante i molti ostacoli . Eppure, il mondo la deve ancora conoscere: Jolanta Izabela Pawlak.

Vivendo 10 anni nei Caraibi, è diventata una delle poche persone a scoprire quanto sia importante la musica di Chopin nella piccola isola di Curaçao. Così ha creato una scultura del compositore polacco , trasformando i capelli radi in un albero Divi Divi a simboleggiare il suo legame con i Caraibi: la scultura di argilla è stata presentata al cerimoniale del Concerto per il bicentenario della nascita di Chopin, celebrato anche in Curacao ( 2010/01/03 ).

Uno dei più grandi sogni di Jolanta è quello di rilanciare questa opera in bronzo e posizionarla sull'isola, creando così una traccia duratura dell'influenza fatta sulla cultura caraibica dalla musica di Frederic Chopin, di cui abbiamo oggi il 166 imo anniversario della sua morte

Teniamo le dita incrociate per i sogni di Jolanta!


LINKS:
CONTINUA A LEGGERE: From Poland to Curaçao to Amsterdam and back. (English)

JIP FACEBOOK: https://www.facebook.com/JolantaIzabela
JIP BLOG: http://jolantapawlak.blogspot.se/