poniedziałek, 2 listopada 2015

PHIL MINTONWHICH SIDE ARE YOU ON? ;)
Great jazz/free-improvising vocalist PHIL MINTON has his 75th birthday today! He extended the vocal techniques and possibilities of human voice, getting the recognition all around the world. Besides recording and giving concerts, he leads extraordinary Feral Choir workshops -„feral” meaning „in a wild state, especially after escape from captivity or domestication”.

Above you have a short piece of yet unpublished interview taken while Phil Minton was visiting Poland in 2004r.

PO KTÓREJ STRONIE JESTEŚ? ;)
Wielki wokalista PHIL MINTON ma dziś swoje 75 urodziny! Działając głównie w dziedzinie wolnej improwizacji, rozszerzył techniki wokalne oraz możliwości ludzkiego głosu, co przyniosło mu uznanie na całym świecie. Oprócz nagrywania i koncertowania, prowadzi niezwykłe warsztaty Feral Choir - "feral", czyli "w stanie dzikim, zwłaszcza po ucieczce z niewoli lub udomowienia".

Powyżej krótki fragment niepublikowanego wcześniej wywiadu z Philem Mintonem (Polska, 2004r,) - w j. angielskim.

LINKS
WEBSITE: http://www.philminton.co.uk/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/phil.minton


VIDEO:
WHICH SIDE ARE YOU ON: https://youtu.be/uXNY1quXzX4

Phil Minton, Moers Festiva, Germany 2003