czwartek, 29 października 2015

S/S BORE - unique steam icebreaker / unikalny lodołamacz parowy

S/S BORE in her winter berth in Malmo.
S/S BORE na swoim miejscu do zimowania w Malmo.
[text po polsku i galeria zdjęć poniżej]

S/S BORE - UNIQUE SWEDISH ICEBREAKER

Launched in November 1894 in Malmoe, S/S Bore is probably the world's oldest steam icebreaker that still runs by her original coal fired engine!
Yesterday she was moved to more sheltered spot for winter season. We were there!!!


She was serving as a passanger ferry, icebreaker and tugboat for nearly 75 years (also during II WW served as an auxiliary gunboat for Swedish navy). After having been severly vandalized for several years, she has escaped the scrapping as she was bought by Swecox International AB (1983) and renovated completely.

Nowadays she still runs the tourists trips in summer season.

Length: 40,5 m
Beam: 8,8 m
Draught: 5,12 m
Gross tonnage: 304 ton
Engine: steam, 2-cylinder compound, 605 hp (forced to 650 hp)
Average speed: 8 knots

She was capable of forcing ice 30 cm thick with a constant speed, and breaking through banks of pack-ice up to 3 m thick.

http://www.ssbore-malmo.se/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Boreforening/

PHOTOS BELOW!


S/S BORE - UNIKALNY SZWEDZKI PAROWY LODOŁAMACZ

Zwodowany w listopadzie 1894 roku w Malmo, S/S Bore jest prawdopodobnie najstarszym na świecie lodołamaczem parowym z działającym oryginalnym silnikiem węglowym!
Wczoraj parowiec został przeniesiona do bardziej osłoniętego miejsca na sezon zimowy. Byliśmy tam i wszystko zostało udokumentowane!!!

Parowiec przez prawie 75 lat pracował jako prom pasażerski, lodołamacz i holownik (w czasie II Wojny Światowej służył także w szwedzkiej marynarce wojennej). Po wielu późniejszych latach zniszczeń S/S Bore zagroziło złomowanie. Na szczęście w 1983 r. parowiec został kupiony i całkowicie odnowiony przez firmę Swecox International AB.

Dzisiaj zabiera pasażerów na wycieczki w sezonie letnim.

Długość: 40,5 m
Szerokość: 8,8 m
Zanurzenie: 5,12 m
Pojemność brutto: 304 ton
Silnik: parowy, kompozytowy, 2 cylindry, 605 KM (z możliwością do 650 KM)
Średnia prędkość: 8 węzłów

Parowiec był w stanie kruszyć lód o grubości 30 cm ze stałą prędkością, oraz przedzierać się przez płyty lodowe do 3 m grubości.

http://www.ssbore-malmo.se/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Boreforening/Gosta
- fabulous tour guide and engine mechanic / wspaniały przewodnik i mechanik silnikowy

Quick engine tour for tugboat's crew.
Szybka wycieczka po silnikowym dla załogi holowników.
2-cylinder steam heart of the ship.
Dwu-cylindrowe parowe serce statku.


Boiler

Water pump.
Pompa wodna.Communication system (with whistle) to talk with the captain's bridge.
System komunikacji (z gwizdkiem) do kontaktowania się z mostkiem kapitańskim. 


Proper sized tools...
Odpowiednich rozmiarów narzędzia...


Crew managing tying up to one of the tugboats from the stern.
Załoga odpowiedzialna za przywiązanie parowca do jednego z holowników od rufy.

Captain Terry - fisherman since he was 15 years old (till 2003), today the captain of tugboat SOUND HORIZON
Kapitan Terry - rybak od 15-go roku życia (do 2003), dziś kapitan holownika SOUND HORIZON.
Tugboat CHARLIE keeping S/S Bore in spot.
Holownik CHARLIE trzymający parowiec w jednym miejscu.
Chucking off!
Liny na pokład!

Managing lines tied to the second tugboat - from the bow.
Obsługując liny przywiązane dodrugiego holownika -z dziobu parowca.

Crossing the open bridge.
Przepływając przez otwarty most.
Beautiful fenders handmade by BAMSE.
Piękne odbijacze ręcznie robione przez BAMSE. 

BAMSE's mug, kept here to always remember him...
Kubek BAMSE, trzymany tu na wieczną pamiątkę...


S/S Bore is real tourist attraction smile emoticon
Parowiec jest prawdziwą atrakcją turystyczną.

"Little" cleats.
"Małe" knagi.

Coming closer to new berth place.
Zbliżając się do nowego miejsca do cumowania.

Helping hands waiting.
Pomocne dłonie w oczekiwaniu.


BAMSE's monkey fists.
Gałki bosmańskie zrobione przez BAMSE.


Fender working (with a lot of noise).
Głośno pracujący odbijacz.
Terry leaving on his SOUND HORISON.
Terry odpływający swoim SOUND HORISON


SOUND HORISON


More protection.
Więcej ochrony.

Very old vs very new.
Bardzo stare contra bardzo młode.